Bilgi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü

0

Bilgi Üniversitesi Biyomühendislik lisans eğitiminin amacı, biyoloji, biyoinformatik ve biyoteknoloji alanlarında bilginin yaratılması, uyarlanması, bütünleşmesi ve yayılmasını sağlayacak, yaratıcı ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme yeteneği ve sistematik yaklaşıma, ve etik değerlere sahip, insan sağlığı ve çevreye saygılı, entellektüel, çağdaş araştırmacılar, mühendisler yetiştirmektir.

bilgi üniversite biyomühendislik bölümü

Öğrenciler, bu programda mühendisliğin temel ilkelerini kavrayarak biyolojik mekanizmaları ve olayları mühendislik perspektifinden incelemeyi öğreneceklerdir. Biyolojik sistem ve süreçlerle ilgili yeni teknolojilerin tasarlanması ve tıp, tarım, çevre, gıda gibi alanlarında kullanılabilir hale getirilmesi bu programın amaçlarından biridir.

Ders programı esnek ve geniş tutularak öğrencilerin bir çok farklı alana yönelmelerine imkan verilmiştir. Bu alanlar yaşam bilimlerinde üretilen verilerin (DNA sekanslanması, gen bulumu, ilaç dizaynı vs. için) hesapsal metotlar kullanılarak incelenmesi, gıdaların genomik etkilerinin araştırılıp fonksiyonel gıdalar üretilmesi, çevre atıklarının faydalı geri dönüşümlerinin sağlanması, biyoyakıt üretimi, biyomedikal imge ve sinyal işlemesi gibi geniş bir bilimsel araştırma ve endüstriyel yelpazeyi kapsamaktadır.

Kaynak: Bilgi Üniversitesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü

Leave A Reply

Your email address will not be published.