BİYOMÜHENDİSLER İSTİHDAM İSTİYOR

1

Biyomühendislik, en temel anlamı ile mühendislik ilkelerinin yaşam bilimlerine uygulanmasıdır. Biyoteknoloji ve sağlık alanında yaşanan gelişmeler biyomühendisliğin önemini arttırmıştır. Bir çok ülke de Biyomühendislik en iyi meslek dalı olarak seçilirken, Türkiye de ise mezunları iş bulamayan meslek dalına dönüşmüştür.

Biyomühendisler istihdam istiyor

Türkiye’de 2000 yılında biyomühendislik lisans eğitimi veren üniversite sayısı sadece 1 ve toplam kontenjan sadece ise 30 olmasına karşın, 2013 yılında biyomühendislik çatısı altındaki lisans eğitimi veren üniversite sayısı 26 yükselmiş, toplam kontenjan ise binler ile ifade edilmeye başlanmıştır.

Geçtiğimiz 13 yıla ve biyomühendislik eğitimi veren üniversite ve kontenjanlarındaki hızlı artışa rağmen, biyomühendis istihdamı yaratacak yasal düzenlemeler konusunda neredeyse hiçbir çalışma yapılmamıştır. Biyomühendislerin meslek alanlarını ilgilendiren birçok Bakanlık mevzuatının istihdam edilebilecek personel niteliklerinin tanımlandığı maddelerinde, meslek dalı olarak “Biyomühendislik”e yer verilmemiştir. Bu nedenle biyomühendisler, aldıkları çok disiplinli eğitim sayesinde rahatlıkla çalışabilecekleri birçok meslek alanında çalışma şansı bulamamış ve hak kaybına uğramışlardır.

Biyomühendisler, meslek alanlarını ilgilendiren yasal düzenlemelerde, her geçen yıl daha fazla sayıda mezun veren biyomühendislik mesleğinin dikkate alınması ve biyomühendislerin istihdamını yaratacak şekilde mevzuatların düzenlenmesini istiyor.

Leave A Reply

Your email address will not be published.