BRAF Negatif Melanoma Hastalarında Teşhis ve Tedavi Yöntemleri Geliştirmede Dolaşımdaki Tümör DNA’sının Potansiyeli Araştırıldı

santa
1 Min Read

Bir çalışmaya göre, BRAF wild-tip (BRAF WT) aşama III ve IV melanom hastalarının kanlarındaki dolaşan tümör DNA’sının (ctDNA) ölçülmesi, bu hastalar için alternatif tedavi seçeneklerini belirlemeyi ve sonuçları iyileştirmeyi mümkün kılabilir. Çalışma, yaklaşık yüzde 40-50’sinde BRAF p.V600 mutasyonunun görüldüğü geç evre cilt melanomu hastalarının tedavilerinde önemli bir mekanizma ortaya koydu. MEK inhibitörleri ve immün kontrol inhibitorleri (ICI) ile kombine edilen seçici BRAF tedavisi, ilerlemesiz hayatta ve genel hayatta önemli iyileşmeler sağladı.

Bununla birlikte, BRAF WT hastaları veya alternatif bir BRAF varyantına sahip hastalar, bu kombine ICI tedavilerinden faydalanamıyor. Durumlarının sürekli izlenmesi ve tedavinin gerektiği şekilde adaptasyonu için hastaların ctDNA’sının ölçülmesi gerektiğini belirten araştırmacılar, bu biomarkerların, tümör hücrelerinde genetik değişiklikleri hedefleyen spesifik tedavilere hastaları daha iyi eşleyeceğini belirtiyor.

Hastaların ctDNA’sındaki anormallikleri ölçebilen noninvaziv testler, hastalardaki ilerlemeyi belirlemek ve hedeflenebilir varyantları tespit etmek için kullanılabilir. Ayrıca, stage IV melanomalı hastalar için ctDNA’daki değişimlerin, radyoloji ile belirlenen tedavi yanıtı ve hastalığın ilerlemesiyle ilişkili olduğu bulundu. Araştırmacılar, ctDNA’nın bir klinik araç olarak kullanılabilme potansiyelini vurgulayarak, bu biomarkerın melanom hastalarında somut ve klinik olarak hedeflenebilir mutasyonları belirlemek, aşama IV hastalarda bir prognoz belirteci olarak ve ICI tedavisine yanıtı izlemek için nasıl kullanılabileceğini öneriyor.

Share This Article