“DNA Hasarının Kanser Hücrelerinin Saldırganlığına Etkisi IRB Barcelona’da Araştırıldı”

santa
1 Min Read

Barcelona merkezli IRB laboratuvarının yaptığı bir araştırma, DNA hasarının kanser hücrelerinin invazivliğine nasıl katkıda bulunduğunu ortaya koymaktadır. Bilim insanları genellikle hücre ölümünün antitümör etkisi olduğunu düşünse de bu çalışma, hücre ölümünün DNA hasarını teşvik ederek kanser hücrelerinin invazivliğini artırabileceğini göstermektedir. Bu DNA hasarı, hücrelerin birincil tümörden kaçmasına ve metastaz oluşmasına imkan sağlar.

Çalışma, kromozomal istikrarsızlık sonucu oluşan DNA hasarının, JAK/STAT adlı bir sinyal yolunu aktive ederek ve kaspaz aktivitesini artırarak meydana geldiğini belirtir. Hücre ölümü mekanizmasında yer alan kaspazlar, normalde DNA hasarına yol açar ve hücrenin çökmesine ve parçalanmasına neden olur. Ancak bu araştırma, düşük kaspaz aktivitesinin, DNA hasarını teşvik ederek kanser hücrelerine metastaz yeteneği kazandırabildiğini ayrıntılı olarak açıklamaktadır.

Ayrıca, kromozomal istikrarsızlık, metastatik tümörlerde çok yaygın olup, hücre stresine, iltihaplanma sürecine ve kromozom kırılmasına bağlı DNA hasarına neden olabilir. Bu bulgular, kanser hücrelerinin invazivliğini etkileyen bu süreçleri daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir.

Araştırmanın ilk yazarları arasında Dr. Lara Barrio, Dr. Ana-Elena Gaspar, Dr. Mariana Muzzopappa ve doktora öğrencisi Kaustuv Ghosh bulunmaktadır. Çalışma, İspanya Bilim ve İnovasyon Bakanlığı, ERDF ve Avrupa Birliği’nin Horizon 2020 araştırma ve inovasyon programı tarafından finanse edildi. Çalışma, Current Biology dergisinde yayınlandı.

Share This Article