Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü

0

Marmara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü’nün temelleri, 2005 yılında, Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak, Kimya Mühendisliği Anadilim Dalı altında, Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı olarak açılması ile atılmıştır. Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü, Mühendislik Fakültesi Dekanı (2000 – 2009) ve Kimya Mühendisliği Bölümü’nün de kurucusu Prof. Dr. Ahmet Alp SAYAR tarafından kurulmuştur. Biyomühendislik Bölümünün kurulmasını takiben, Yüksek Lisans Programı Biyomühendislik Lisansüstü Programına aktarılmış ve 2008-2009 eğitim öğretim yılında Bölümün doktora programı YÖK tarafından kabul edilerek öğrenci almaya başlamıştır.

Credits: Bioprocess Engineering and OMICs  Group -http://probio.marmara.edu.tr/
Credits: Bioprocess Engineering and OMICs Group -http://probio.marmara.edu.tr/

2010-2011 eğitim öğretim yılında lisans programına öğrenci alan Biyomühendislik Bölümü, öğrencilerine, temel biyomühendislik ve biyoproses mühendisliği bilgi ve becerilerinin yanı sıra biyopolimerler, protein mühendisliği, proteomik, sistem biyolojisi, biyomateryal, çevre ve endüstriyel biyoteknoloji gibi teknik seçmeli dersler ile biyomühendisliğin farklı birçok alanında uzmanlık kazandırmayı hedeflemektedir. Bölümün 2010-2011 eğitim öğretim yılı en düşük ve en yüksek ÖSYS yerleştirme puanı 469,489 ve 497,988 dir.

Bölümümüzde yaşam bilimleri ve mühendislik alanlarında bilimsel araştırma ve bilgi birikimi oluşturacak şekilde eğitim verilmekte, böylece mezunlarımızın hem Biyokimya Mühendisi olarak hem de biyoteknolojinin farklı alanlarında çalışmalar yapabilecek altyapıyla mezun olmaları sağlanmaktadır.

21. yüzyılın ikinci on yılına girerken, Mühendislik Fakültesinin en yeni bölümlerinden biri olarak Biyomühendislik Bölümü, disiplinlerarası çalışmalar yapan ve bu araştırmalarını eğitim sürecine aktaran2 Profesör, 4 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 3 Araştırma Görevlisi ve 4 ÖYP kapsamında Araştırma Görevlisi ile lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kaynak: Marmara Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü

Leave A Reply

Your email address will not be published.