“Miami Üniversitesi Araştırmaları, Robot Yardımlı Ameliyatların Akciğer Kanseri Hastalarına Opioidler Olmadan, Daha Az Ağrı ve Daha Kısa Sürede Taburcu Olma İmkânı Sağladığını Ortaya Koyuyor”

santa
2 Min Read

Miami Üniversitesi Miller Tıp Fakültesi’ndeki Sylvester Kapsamlı Kanser Merkezi’ndeki araştırmacılar, robot destekli cerrahilerin ve yeni hasta bakım protokollerinin, akciğer kanseri cerrahisi geçiren hastaların daha az ağrıyla ve hemen hemen her zaman potansiyel olarak bağımlılık yapıcı opioidlere ihtiyaç duymadan daha erken eve dönmelerini sağladığını bulmuştur.

Bu gelişmeler, 2018’de Miami Üniversitesi Sağlık Sistemi’nin ERATS protokolünün – Torasik Cerrahi Sonrası Geliştirilmiş İyileşme – tanıtılmasının ardından geldi. Bu protokol, torasik cerrahi işlemlerden geçen hastalar için optimal sonuçları elde etmek üzere tasarlandı. Ayrıca protokol, hastalarının postoperatif ağrı gereksinimlerini önemli ölçüde azaltmayı başardı. Bunun yerine ağrıyı kontrol altına almak için interkostal sinir blokları kullanıldı ve hastalara ibuprofen, asetaminofen ve gabapentin gibi güvenli, bağımlılık yapmayan ağrı kesiciler verildi.

Araştırmacılar, 466 hastanın tıbbi kayıtlarını tek bir kurumda geriye dönük bir çalışmayla inceledi. Sonuçlar şunu gösterdi:

– Hastaların yaklaşık %60’ı (282) ağızdan alınan opioidlere ihtiyaç duymadan evine taburcu edildi ve opioid kullanmaktan kaçındı.
– Opioid yazısı olmadan taburcu edilen 275 hastanın yalnızca %11’i (34) daha sonra bir reçete gerekli kıldı.
– Yazılı opioid reçeteleriyle evlerine dönen 157 hastanın yedisi (11%) reçetelerini hiç doldurmadı.

Nguyen, “Ameliyatlara bağlı nedenlerle sadece %3 hastanın 180 günlük sonraki dönemde opioidlere ihtiyaç duyacağını bulduk” dedi ve devam etti: “Bu, post-discharge dönemde opioidlere ihtiyaç duyan ve sürekli opioid kullanıcı hale gelen hastaların %10’una, istatistiksel olarak anlamlı bir farkla kontrast oluşturur. Neredeyse opioid-free post-discharge durumunu elde etmek, büyük oranda robotik torasik cerrahinin sayesinde, opioidlerin mevcudiyetini en aza indirir ve opioid salgınına karşı mücadeleye katkıda bulunur.”

Share This Article