“Nazofarenks Karsinomu Tedavisinde 6 mm Eşiğinin Kullanılmasının Önemi”

santa
1 Min Read

Amerikan Radyoloji Dergisi’nde (AJR) yapılan bir çalışmaya göre, nasofarengeal karsinom (NPC) hastalarında risk stratifikasyonu ve tedavi kararları daha iyi bir şekilde sağlanabilmesi için 6 milimetre eşiği, 5 milimetre eşiği yerine kullanılabilir. Çin’in Sun Yat-sen Üniversitesi Kanser Merkezi’nden radyoloji bölümünden Dr. Zhiying Liang, “Gelecekteki Amerikan Eklem Kanser Komitesi (AJCC) evreleme güncellemelerinin N-kategori ve tümör evre tespitleri için 6 mm eşiği içermesini öneriyoruz” dedi.

Çalışmada, yoğunluk ayarlı radyoterapi ile tedavi edilen 1,752 NPC hastası (orta yaş 46; 1,297 erkek, 455 kadın) verileri değerlendirilmiştir. Her hastada en büyük retrofarengeal lenf nodu (RLN) için minimal aksiyel çap (MAD) ölçülmüştür. Çalışmanın sonunda, genel sağkalım oranları, 6 mm eşiği kullanılarak tanımlanan birinci ve ikinci evre hastalar arasında anlamlı bir fark belirlenmiştir.

5 milimetre eşiği kullanılarak bu fark belirlenememiştir. Bir hastanın beş yıllık ilerleme-özgür yaşam oranı, radyoterapi sonrası MAD değeri 6 mm ve üzeri olanlar için yüksektir. AJCC’nin 8. baskısı boyunca belirlenmiş bir boyut eşiği olmadığını belirten AJR yazarları, gelecekteki güncellemelerde bu eşiğin kullanılmasını önermektedir.

Share This Article