“RCC’nin Tedavisinde DPP4 İnhibitörlerinin Yeniden Kullanımı: Sunitinib Etkinliği Arttı, Dirençli Hücrelerde DPP4 Artışı Gözlendi”

santa
2 Min Read

Bir yeni editöryel makale, “DPP4 inhibitörlerinin renal hücreli karsinomda hedef terapi direnci için potansiyel yeniden kullanımı” başlığıyla 15 Eylül 2023’te Oncotarget’in 14. cildinde yayınlandı. Saitama Tıp Üniversitesi ve Tokyo Metropolitan Geriatri ve Gerontoloji Enstitüsü’nden araştırmacılar Kuniko Horie ve Satoshi Inoue tarafından yazılan makalede, yetişkin böbrek kanseri olan renal hücreli karsinomun (RCC) gelişmiş ülkelerde genellikle görüntüleme sırasında belirti göstermeyen bir hastalık olarak keşfedildiği belirtiliyor. RCC’nin urolojik kanserler arasında en ölümcül hastalık olduğuna ve ABD’deki son beş yıllık relative hayatta kalma oranının (2009-2015) %80’den az olduğuna dikkat çekiliyor.
  
Bununla birlikte, tirozin kinaz inhibitörlerinin (TKIs) ve immünoterapinin klinik uygulamasından sonra RCC’nin prognozu önemli ölçüde gelişmiştir. Araştırmacılar, TKI’ların RCC’deki etkinliğinin temel mantığının, özellikle en yaygın RCC tipi olan ve Von Hippel-Lindau (VHL) tümör baskılayıcı geninde işlev kaybı olan mutasyon ve buna bağlı gelişen hipoksi indüklenen faktör (HIF) ve vasküler endotel büyüme faktörü (VEGF) yollarını aktive eden anaklonal RCC (ccRCC), üzerine kurulduğunu açıklıyorlar. VEGF reseptörünü (VEGFR) ve platelet türevli büyüme faktörü reseptörü (PDGFR) hedefleyen ilk öncelikli TKI’lar olan sunitinib ve sorafinib, ilk hatta TKI’ların etkisiz olduğu durumlarda, VEGFR’ye ek olarak MET ve TAM kinazlarına odaklanan ikinci hat TKI’lar olan kabozantinibin uygulanmasından bu yana 2000’li yıllardan beri aktif bir şekilde kullanılmaktadır.

Araştırmacılar, bunun yanı sıra uzmanlar, yeni çalışmalarında DPP4 inhibisyonunun sunitinib etkinliğini DPP4-yüksek RCC sferoidlerinde artırdığını ve DPP4’ün sunitinib dirençli RCC hücrelerinde yükseldiğini göstermişlerdir.

Budurum tedavi süreçlerinde DPP4’in potansiyel hedef olarak kullanılabiliceğini işaret etmektedir.

Share This Article